Kontakt

TOP MEDICUS Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów

Sekretariat Tel 15 868 20 82

e-mail: topmedicus@op.pl

 

Rejestracja do Poradni  – 15 868 27 33

 

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza – 531 706 932

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 535 373 677

 

Rehabilitacja – 663 771 074